فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 671، نیمه دوم خرداد 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اولتیماتوم خامنه‌ای برای عبور از برزخ

1

یک سال پس از "انتخابات ریاست جمهوری"

1

سریع‌تر، ارزان‌تر، به قیمت جان کارگر

1

زنان و کار در ایران (قسمت چهارم)

1

روز جهانی علیه کار کودک و میلیون‌ها کودک کار در ایران

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

-          فصل گرما و اعتراف به شکست سیاسی حجاب اجباری

10

-          غول خصوصی سازی و فاجعه بیکار شدن کارگران

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12