فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 212، مرداد 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پلاتفرم و مبانی اتحاد عمل ما

1

ادامه جنگ آخرین کلام جمهوری اسلامی

1

پیام خمینی فریادی از سر استیصال

1

"گسترش فرهنگ مالیاتی" هجوم دیگری به سطح معیشت توده‌ها

1

سیل مکمل مرگ‌آفرینی جمهوری اسلامی

1

یادداشتهای سیاسی

- دو جناح اصلی هیئت حاکمه در تلاش برای تعیین تکلیف قطعی

12

توضیح و تشریح برنامه سازمان

10

از میان نشریات

- اپورتونیسم و فقدان استراتژی

14

از میان نشریات

- "راه کارگر" و تئوری سه مرحله‌ای انقلاب

15

یادداشتهای سیاسی

- سرکوب زائران مکه، شکست قدرت‌نمائی جمهوری اسلامی

- گسترش مداخله امپریالیستها در منطقه خلیج، دست آورد جدید جنگ ارتجاعی

18

یادداشتهای سیاسی

- تروریسم عریان رژیم در پاکستان

19

شعر: جنایتی بدتر از ترک کردن نیست

20

از مبارزه زندانیان سیاسی حمایت و پشتیبانی کنیم

21

اطلاعیه

22

فردریش انگلس از دیدگاه لنین

بمناسبت سالروز درگذشت انگلس آموزگار کبیر پرولتاریا

24

پاسخ به سئوالات

24

گرامی باد خاطره شهدای مردادماه سازمان

24